کمک فنر

کمک فنر

با استفاده از کمک فنر می توان تکان ها و حرکات نا خواسته ایی که به بدنه خودرو منتقل می شود را کاهش داد. کمک فنر این کار را با کنترل چرخ ها انجام می دهد. بدون کمک فنر شما با هر حرکت ناگهانی باعث می شوید که خودرو تکان ها و حرکات شدید داشته باشد. مخصوصا هنگامی که روی دست انداز می روید و یا سرعت بالایی دارید بدون کمک فنر حرکت ها و تکان ها خیلی بیشتر خواهد شد. عدم وجود کمک فنر در خودرو بسیار خطرناک است و باعث می شود راننده تعادل کنترل اتومبیل را نداشته باشد.

 


Showing all 87 results