کمک فنر ایرماتیک ( بادی )

خرید کمک فنردر این نوع کمک فنر از فنر های هوایی تنظیم شدنی استفاده می شود در صورتی که در سایر خودرو ها معمولا از فنر های استیل استفاده می شود. سیستم ضربه گیری در این نوع کمک فنر بسیار فوق العاده است. این نوع قطعات به ضربه گیری و کنترل خورو کمک شایان ذکری می کنند.


Showing all 26 results