آرشیو برچسب ها : ساخت کمک فنر جنسیس

کمک فنر جنسیس کمک فنر خوب باعث جذب ارتعاشات بیشتر و نرم شدن و سواری بهتر خودرو می شود. هرچه کمک فنر از کیفیت بیشتری برخوردار باشد جذب ضربات وارده به خودرو نیز بهتر و بیشتر می شود کمک فنرها مهیج ترین و جذاب ترین اجزای اتومبیل می باشد. به جزسرویس کردن لاستیک ها و […]